KOMPENZACIJEHitro, enostavno in učinkovito izvajanje krožnih kompenzacij preko spleta z minimalnimi stroški!Naslednji pobot: 6. 10. 2017Preprosta uporaba:

  • Ustvarite profil.
  • Vnesite obveznosti in terjatve do svojih poslovnih partnerjev.
  • Počakajte do naslednjega večstranskega pobota.
  • Vnesite rezultate pobota v vaše računovodske knjige.
Prijava